Obchodné podmienky

Informácie o doručení a garanciách nákupu nájdete tu

Garancia perfektného dodania (od 31.3.2011)

Ak zákazníkovi dovezie prepravná služba tovar poškodený, aj keď toto poškodenie je spôsobené prepravnou službou, preberáme všetku zodpovednosť na seba. Tzn. zákazník nemusí nijak riešiť reklamáciu s prepravnou službou, ale najneskôr druhý pracovný deň od prevzatia nás kontaktuje,napríklad prostredníctvom e-mailu a popíše a zdokumentuje, najlepšie fotkami, poškodenie výrobku, my pošleme poškodenú časť novú, ak by sme poškodenú časť nemali na sklade, môže zákazník požadovať zľavu, alebo tovar vrátiť späť a budú mu vrátené všetky vynaložené náklady.

 

Obchodné podmienky

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podla zákona č.89/2012 Sb. občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. U nás to máte predĺžené na 30 dní (nevzťahuje sa na nábytok na objednávku ako sú postele, skrine, regály, komody, poličky, kresielka, sedacie súpravy alebo písacie stoly). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, kontaktujte nás (najlepšie tým že vyplníte reklamačný formulár, tu zadáte ako dôvod vrátenia "vrátenie v zákonnej lehote") Do reklamačného protokolu napíšte aj číslo účtu na ktorý si prajete zaslať peniaze späť. Tovar by mal byť neopotrebovaný, bez poškodenia, v stave v akom bol odoslaný a v pôvodnom nepoškodenom a nepopísanom obale (ak bol dodaný originálny obal). Na obal nepíšte ani adresu, tu napíšte na papier ktorý nalepíte na obal! Ak tieto náležitosti nespĺníte, sme oprávnení si strhnúť sumu zodpovedajúcu poškodeniam, spätnej montáži, obalu, alebo tovar neprijať späť. Náklady spojené s prípadným zostavením výrobku (ak si to zákazník vyžiada a je mu za to účtovaný príplatok) sa nevracia. Tovar zasielajte riadne zabalený a poistený, zodpovedajúcej čiastkou.

Odstúpi-li spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Neposielajte vrátený tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

Tovar po 30 dňovej lehote nebude späť prijatý, pokiaľ sa nebude jednať o reklamáciu.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, záleží na zmluvnom vzťahu medzi predajcom a kupujúcim (podľa obchodného zákonníka). Tovar nemusí byť prijatý späť (obzvlášť pri veľkých odberoch tovaru), alebo môže byť účtovaný manipulačný poplatok vo výške najmenej 10%

 

Doručenie tovaru

Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď po doručení a kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr nasledujúci pracovný deň o prípadnom poškodení. Na neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanického a iného poškodenia nemusí byť braný ohľad.

Objednaný tovar je doručovaný zasielateľskou firmou DPD.  Bližšie info k cenám a forme doručenia je uvedené v sekcii "Informácie pre kupujúci".

NEPREVZATIE TOVARU: ak si tovar zákazník neprevezme, bude mu zaslaný e-mail s požiadavkou na úhradu nákladov spojených s poštovným, ktoré robia 5 Eur, táto úhrada sa vykonáva bankovým prevodom do týždňa od doručenia e-mailu

 

Doručenie poškodeného tovaru

Zásielky sú riadne zabalené, ak by sa predsa stalo, že zásielka príde poškodená, okamžite nás kontaktujte na e-mail, alebo na tel. číslo uvedené v kontaktoch. Tu Vám bude vysvetlený postup reklamácie. Reklamáciu poškodenia prepravnou firmou môžete riešiť s nami, nemusíte ju riešiť s prepravnou firmou, to je naša výhoda, oproti iným internetovým obchodom.

 

Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť pri prevzatí tovaru na dobierku, alebo bankovým prevodom, čím ušetríte zhruba 1,5 Eur za dobierku. Neposielajte peniaze skôr ako Vám bude e-mailom potvrdené, že tovar sa naozaj nachádza v sklade a bude Vám pridelený variabilný symbol. Platbu posielajte ihneď po pridelení var.symbolu, najneskôr nasledujúci deň, ak toto nesplníte, nemôžeme garantovať, že objednaný tovar bude skladom.

 

Reklamácie tovaru

Ak u jednotlivého tovaru nie je uvedená vyššia záručná doba, potom záručná doba na výrobné vady je u všetkých produktov 24 mesiacov. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené obvyklým užívaním.

Záruku tiež neposkytujeme maloobchodníkom.

Zákazník vyplní na našich stránkach reklamačný formulár, vytlačí a priloží k reklamovanému tovaru. Ak nemáte tlačiareň, stačí vyplniť reklamačný protokol a do zásielky priložiť papier kde bude uvedené číslo objednávky, alebo celé meno na ktoré bol tovar zaslaný.

Tovar zasielajte späť riadne zabalený.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní, od doručenia tovaru (väcšinou to býva oveľa skôr). Predávajúci reklamáciu posúdi a rozhodne sa pre opravu tovaru, výmenu tovaru, vrátenie peňazí za tovar, alebo reklamáciu neuzná a vráti tovar späť s vyjadrením zákazníkovi

Ak nebude k reklamovanému tovaru priložený žiadny papier, ani nebude vyplnený reklamačný protokol, alebo bude vyplnený nesprávne, môže byť zásielka považovaná, ako na vrátenie v rámci 14 (30) dennej zákonnej lehoty.

Ak je potrebné vrátiť finančnú čiastku, vracia sa na číslo účtu ktoré uvedie zákazník na náš e-mail alebo do reklamačného protokolu . Ak zákazník nemá bankový účet, po dohovore, môže byť suma zaslaná aj inou formou, ale je nutné počítať s nákladmi, ktoré si predávajúci započítava do vrátenej sumy.

V prípade uznania reklamácie sa zákazníkovi vracia cena za najlacnejšie poštovné za doručenie do Českej republiky.

Predávajúci nemusí súhlasiť s výmenou tovaru alebo opravou a môže sa rozhodnúť vrátiť finančnú čiastku za tovar prípadne dopravu, ak bude reklamácia uznaná.

 

Informácie o ochrane osobných údajov

 

  1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a nápravu
  2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav
  3. Ak sa domnieva že došlo k poršení jeho práv, čo sa týka ochrany osobných údajov, môže kontaktovať dozorný orgán ktorým je úrad na ochranu osobných údajov  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ o kontrolu

 

Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka)

Záverečné ustanovenia